Tåg

Elidir av Hefin Owen från http://ow.ly/NBiyb, CC BY SA

Trollbind tittarna

Totalt 3-4 dagar

Det här är den fördjupande kursen för dig som på allvar vill komma vidare i ditt sätt att berätta i rörlig bild. Vi samlas för att tala om mediets unika förutsättningar och gå igenom metoder för att verkligen nå fram med vårt innehåll.

Vilka är förutsättningarna för en god historia? Vilka olika typer av inledningar och framåtrörelse kan jag använda? Hur bygger jag upp mitt reportage eller program så att det är spännande hela vägen och känns genomtänkt?

Du kommer också att få lära dig en effektiv och beprövad modell för att hitta struktur i ditt berättande.

Här får du tillfälle att fördjupa dig i dramaturgi och former för framåtrörelse. Vi tittar på goda exempel och beroende på kurslängd kan vi även hinna arbeta med en djupare feedback på ditt eget material.

Ur innehållet:

Bildberättande

Dramaturgiskamodeller

Inledningaroch framåtrörelser

Intervju

Skriva och läsa in speaker

Feedback på eventuellteget material

Videodramaturgi