Studio

At the WISC-TV studio av Ann Althouse från http://ow.ly/NBLg3, CC BY

Programledarkurs

2 dagar

Att leda ett program har fler parametrar än de rent journalistiska. Här får du redskapen att på ett medvetet sätt planera och genomföra en sändning eller inspelning på ett professionellt sätt.

Ur innehållet:

Rollensfunktion

Förberedelser

Skriva för att tala

Kroppsspråk

Studions möjligheter och begränsningar

Talröst, ton och språk

Studiointervju

Leda debatt

Körschema

Att hantera svåra situationer

Många praktiska programledarövningar som vi filmar.