intevju

Martin interviews Philip Attore av JuliaDeBoer för The next web photos från http://ow.ly/NBrD0, CC BY SA.

Intervjuteknik för video

1 dag

Det kom fram mycket intressant under intervjun men ändå har du inte så många klockrena citat. Känner du igen situationen?

Ta chansen att gå igenom grunderna i intervjuteknik och slipa på ditt sätt att ställa frågor.

Ur innehållet:

Intervjuarensolika roller

Faktaintervju

Parts- ellerkonfliktintervju

Erfarenhetsintervju

Porträttintervju

Miljöintervju

Vox populi

Att ställa frågor som förenklar redigeringen.

Förberedelser.

Praktiska övningar och rollspel.