Day 12, Project 365 - 11.1.09 by William Brawley CC BY

Day 12, Project 365 - 11.1.09 av William Brawley CC BY: http://ow.ly/NAGbI

Filma och redigera video för webb och sociala flöden

Rörligt material ökar sociala delningar och även trafiken till mediehusets webb markant. Att producera ett bra inslag eller ett webbklipp kräver planering, dramaturgi, och teknisk kunskap. För att göra det snabbt, enkelt och med konkurrenskraftig kvalitet behövs även kunskaper i ljud- och bildberättande.

Här lär du dig att planera ditt filmande så effektivt som möjligt med redigering och slutresultat i fokus. Nivån justeras efter deltagarnas förkunskaper, från grundläggande videojournalistik till vidareutbildning av erfarna fotografer eller redigerare.

Vi kan arbeta med såväl avancerad teknisk utrustning som med din mobil (för filmande) beroende på hemmaredaktionens resurser.

Ur innehållet:

Att berätta i ljud och bild

Dramaturgins grunder

Planering av inspelning och redigering

Bildkomposition

Det viktiga ljudet

Ljus

Rörelser

Kameratekniska grunder

Redigeringsteknikens grunder

Löp, teaser och puff

Flerstegsraketer

Praktiska produktionsövningar

Nästa kurs är 16-18 december 2015.

Kursen ges även som anpassad intern utbildning.