Utbildning-7

Foto: Dell Thinktank av Dell Inc CC BY

Utvecklande feedback

Feedback, eller återkoppling, kan ibland kännas som en avrättning eller så får man beröm man inte förstår. Så får det inte vara. Vi måste fråga oss varför vi har våra utvärderingar. Är det för att alla ska få säga vad de tycker eller är det för att vi vill använda tiden till att individer ska utvecklas?

Metoderna som Audiendo lär ut satsar på utveckling. Varje medarbetare oavsett nivå behöver kontinuerlig feedback för att bli bättre på sitt jobb. Eftersom man inte lär sig något om det är nervöst och obehagligt att få återkoppling bygger den här metoden på omtanke. Omtanke om individen och hantverket men också om den enskilda arbetsuppgiften eller slutprodukten.

God återkoppling kan ske på sker på tre olika nivåer som alla kräver sin metod:

Vår produktnivå.

Min uppgiftsnivå.

Min individnivå.

Feedback är det allra viktigaste verktyget för att medarbetarna ständigt ska växa i sitt yrkeskunnande och därmed bidra i ännu högre grad till gruppens framgång.

Tanken är att alla – både genom att ge och få väl förberedd återkoppling – kraftfullt ska utvecklas i sitt yrkeskunnande och tillägna sig ett hjälpsamt och mer coachande förhållande till kollegorna.

Så här tycker de som tidigare gått kurs i metoden:

”Äntligen har jag en metod för att kunna genomföra en feedback. Det känns oerhört viktigt. Alla vill utvecklas och bli bättre.”
Johan Söderberg, fotograf, redigerare och sändningsproducent, SVT

”Äntligen en mall att gå efter för att feed back ska leda framåt.”
Dick Yngwe, SVT