Utbildning-3

Foto: 5.29am CET by Gabriel Jorby CC BY-ND

Nyhetsarbete i flera medier

Nyhetsdagens prioriteringar blir alltmer komplexa. Vi verkar på flera medieplattformar numera, samtidigt som vi ofta har färre medarbetare än tidigare. Hur ska vi då få ihop det?

Den här kursen spänner över många områden som vart och ett bidrar till att ge svaret.

  • Att bygga större berättelser, en nyhetsdramaturgisk modell för flera plattformar.
  • Hur når vi de unga?
  • Definition av målgrupper och definition av vårt erbjudande till dem.
  • Att bygga relationer – hur gör man och vad ska vi ha dem till?
  • Sociala medier för journalister.
  • Digital utveckling inom medievärlden.
  • Organisation i en förändrad medievärld.
  • Att driva utveckling som når fram.