Mediehusutveckling-4

Ledarskap på redaktionen

Med kunskap om hur grupper utvecklas och om metoder för de vanligaste situationerna som du möter som ledare blir det både intressantare och roligare att vara chef.

Den här kursen vill ge dig en ökad förståelse för rollens olika delar samt några viktiga verktyg för den verklighet som du möter.

Ur innehållet: Ledarrollen, gruppens utveckling och roller, framgångsrik arbetsfördelning, motivation, ledarskap anpassat efter situationen, effektiva och kreativa morgonmöten, idéutveckling, coachning, feedback, konflikter och medling.