Utbildning-4

Leda i förändring

Hur kan man genomföra en förändringsprocess så att medarbetarna verkligen är med på tåget och att målet nås?

Till att börja med handlar det om att sätta mål och delmål med olika målhöjd och tidsperspektiv. På kursen lär du dig hur du arbetar fram dem på ett sätt så att de är väl förankrade i organisationen.

Du lär dig att arbeta effektivt med bland annat workshops för att skapa engagemang och förståelse för förändringen. Rätt genomförd lyfter fasen även upp och hanterar farhågor hos medarbetarna för att skapa mesta möjliga trygghet i gruppen.

Därefter går vi igenom genomförandefasen där ofta nya behov och problem kommer i dagen. Du får lära dig att hantera dessa. Kursen berör också utvärderingsfasen.

Naturligtvis innehåller kursen även ett betydande moment om vad som händer med personer i förändringsskeden eftersom vi hanterar det så olika. Du får råd om hur du på bästa sätt kan möta varje individ just där hon eller han är, istället för där du vill att hon ska vara.

 

Foto: Utan titel av Thomas Leuthatd, CC BY