IMG_4639

Utbildning

Alla våra utbildningar har ett väl genomarbetat innehåll som ständigt hålls aktuellt. Kunskapspassen varvas med grupparbeten och övningar för att du redan under utbildningen ska skapa egna erfarenheter av de verktyg och metoder som presenteras. I våra diskussioner knyts innehållet kontinuerligt ihop med din arbetsvardag.