Uppdrag

Det här är ett urval av de kundprojekt som Audiendo och dess föregångare Medvind har genomfört. De som begärt sekretess, eller där vi finner att det ligger i kundens intresse att vi behandlar dem så, nämns inte med namn. 

Svenskt mediehus 1

Här har vi arbetat fram en redaktionell verksamhetsplan utifrån det treåriga affärsmål som fanns. I en kaskadprocess lät vi redaktionsledningen konkretisera vad affärsmålen betydde för journalistik, målgrupper och organisation, satte delmål och gjorde handlingsplaner för tre år framåt. Vi utbildade även mellanchefer att ta processen vidare i sina grupper, med resultatet att alla redaktionsmedlemmar visste vilka aktiviteter de förväntades bidra med för att redaktionen skulle leverera in mot affärsmålen.

Kunden är ett av Sveriges mest utvecklingsinriktade mediehus. Medarbetarna ser tre år framåt istället för 24 timmar framåt och det gör stor skillnad.

Svenskt mediehus 2

Just nu utvecklar vi redaktionsledningen i ett stort mediehus. Vi hjälper också företaget i två stora parallella förändringsprocesser: en som handlar om digitalisering och en annan om en mycket stor omorganisation. Vi utbildar ledningsgruppen i förändring, leder workshops för processplanering och problemlösning samt ser till att processen förankras väl och går framåt.

Promedia 

Vi utbildar ledare och reportrar i kursen Sociala medier för journalister. Cirka tio grupper om tolv personer under 2013 – våren 2014.

Sveriges Tidskrifter

450 säljare vid tidskrifter och mediebyråer utbildas under hösten 2013 och våren 2014 i mötesmetoden Idéraketen™.

Vi har även arbetat med två grupper av mediasäljare i ett tidigare projekt, tillsammans med John Wilpers och Juan Señor från Innovation Media Consulting, i samma ämne som ovan.

Ett av världens största företag inom konsumentprodukter

Vi håller kontinuerligt utbildningen Creativity Tools and Facilitation of Idea Meetings för ledare i olika delar av världen. Hittills har vi hållit den i Singapore, USA, Schweiz och Brasilien. Under 2015 blir det fler resor ut i världen.

Stor facklig nyhetsredaktion

Vi har utvecklat ett projekt om sociala medier för en facklig tidskrift:  från att vara ett utbildningsprojekt till att istället bli ett målsatt, mätbart förändringsarbete. Och det var först när sociala medier blev medlet att nå redaktionens mål, istället för att utgöra målet i sig, som personalen med självklarhet började utnyttja sociala mediers kraft att nå uppsatta mål.

Sveriges Television

Flera omgångar av utbildning i sociala medier för SVT:s nyhetsredaktion.

Utbildningen Trollbind tittarna och diverse ledarutbildningar under flera års tid.

Ikea, London

Utbildning och workshop i hur storytelling kan användas i kreativa processer.

Världsledande konfektionsföretag

Facilitering av en rad workshops i samband med framtagandet av en ny organisationsstruktur.

Även förankringsarbete, facilitering av utvecklingsarbete, kontinuerligt ledarstöd.

Utbildningen Att leda idéutveckling i flera omgångar.

Sveriges kommunikatörer

Organisationen erbjuder kontinuerligt sina medlemmar Audiendos skräddarsydda kurser för informatörer:

Sociala medier – så gör du!

Att leda utan att vara chef.

Master class sociala medier för kommunikationschefer

Bli moderator – led egna event.

Internationellt byggföretag

Formulerade strategi för en ettårig värdegrundsprocess på 40 stora arbetsplatser. Utbildade lika många chefer i värdegrund och facilitering av workshops. Tog fram kompendium, arbetsmaterial och körscheman för workshops för chefernas fortsatta arbete. Det omfattande uppdraget gjordes i partnerskap med Advantum Progress.

Svenskt mjukvaruföretag

Utbildade först mellanchefer i kursen Att leda idéutveckling.Därefter ledningsgruppen. Eftersom effekterna ansågs betydande valde företaget att utbilda varje medarbetare, cirka 350 personer.

Vi faciliterade även några heldagsevent utomlands där grupperna arbetade fram idéer till programvaror och telefonappar som senare realiserades.

Svenskt exportföretag inom mode 

Facilitering av workshop om målgruppsförtydligande.

Medieinstitutet Fojo

Sociala medier för journaliststudenter i Minsk, Vitryssland.

Många omgångar av kurserna:

Sociala medier för journalister.

Att leda idéutveckling.

Trollbind tittarna.

Lärarförbundets tidningar

Utbildning av de olika redaktionernas personal i sociala medier.

Kommunikationsbyrå

Tagit fram digital strategi åt en av landets största bilåterförsäljare.

Strategisk rådgivning åt mobiloperatör hur man kan öka försäljning på andras e-handelsplattformar.

Talarforum

En stor mängd talaruppdrag om innovation och kreativa möten för företagets kunder.

Facilitering av workshops med fokus på innovation alternativt problemlösning.

Moderatorsuppdrag i flera sammanhang med 250-400 deltagare med debattledning, intervjuer, mm.

Advantum

Kurserna att leda workshops, Ledarskap för team- och arbetsledare samt Förändringsledning kontinuerligt under flera år.