Sikte

Producer/Director setting up the camera av jsawkins från http://ow.ly/NAJ9P, CC BY SA.

Rörligt i praktiken

Klart att ni ska satsa på mer röligt material. Men när passar det bäst? Och hur ska det fungera i den dagliga planeringen och produktionen?

Resurserna är inte ändlösa. Hur ska vi få ut mer innehåll och effekt av det vi filmar? Hur kan vi förplanera och samplanera innehåll?

Vi tittar på redaktionens processer, innehållsplanering och medarbetarnas roller.

Resultatet blir en konkret plan för hur vi ska jobba med rörligt material på redaktionen.