kompassjpg

Foto: Compass Study by Calsidyrose CC A

Redaktionell verksamhetsplan

Med deadlines varje dag är det en grannlaga uppgift att få medarbetarna att prioritera sin tid utifrån mål med betydligt längre tidshorisont. Vi ser att det är ett av de starkaste skälen till varför förändringsarbete på redaktioner ofta drar ut på tiden eller inte alls når fram.

Med en tydligt förankrad målbild är det lättare att utvecklas och att arbeta i samma riktning. För på samma sätt som företaget har nytta av en verksamhetsplan behöver redaktionsmedlemmarna den för att skapa fokus och prioritet kring det som långsiktigt är viktigt.

Var vill ni vara om ett eller två år?

Vi hjälper redaktionsledningen att ta fram ett tydligt utvärderingsbart mål med några delmål. Sedan arbetar hela redaktionen tillsammans för att skapa aktiviteter som ska leda till att delmålen uppfylls.

När redaktionsdagen är över vet alla medarbetare vilka aktiviteter var och en är inblandad i: när de startar och avslutas och vem som ansvarar för för vad.