Redaktionell-utveckling-5

Policy för sociala medier

Att vara aktiv på den sociala webben är A och O för en modern redaktion. Men diskussionen om vad vi gör där, hur och varför, är nödvändig att ständigt hålla levande för att vi ska få ut mesta möjliga nytta samtidigt som redaktionens journalistiska varumärke ska stärkas av närvaron.

Vi startar dagen med ett omvärldsavsnitt, några diskussionsfrågor och exempel. Därefter arbetar i en workshop för att ta fram spelregler för redaktionens sociala medienärvaro alternativt att vi tittar på den policy som redan finns för övrigt journalistiskt arbete och hur den kan tillämpas (och i vissa fall kompletteras) för de sociala medierna.

Ur innehållet:

Omvärld: Var och en sitt eget massmedium.

Att ge bort nyheter eller inte.

Går det att skilja på privatrollen och journalistjaget i de sociala medierna?

Mediehusets varumärke – bygger vi det medvetet eller låter vi det bara hända?

Behöver vi en särskild policy för sociala medier, eller räcker den vi redan har, för vår journalistik och våra arbetsmetoder?

Workshop kring förankring av existerande policy överförd till sociala medier.

alternativt

Workshop för att ta fram redaktionens spelregler på den sociala webben.