Redaktionell-utveckling-3

Foto: Converse ftw by Rob Ellis CC-BY

Nå ut till dem vi inte når

– Vi vet att de finns där men de tar inte del av det vi gör.

Känner du igen citatet så är det dags att göra något åt saken. För det går.

Tillsammans gör vi en analys eller en antropologisk studie av målgruppen och sätter ett mätbart mål för hur långt ni vill nå och hur lång tid förändringen får ta.

Därefter arbetar redaktionen med exempelvis kanalval, innehåll, tilltal och form tillsammans med en erfaren workshopledare. Arbetet utmynnar i en detaljerad handlingsplan med mål och delmål. Den är nedbruten ända till individnivå. Alla ska veta vad just de förväntas göra när workshopen är över.

Ett kreativt och mycket viktigt arbete som verkligen ger effekt.