SMS i regn

Interaktion i sociala medier

Känner du igen din redaktion i följande?

– Redaktionen har Facebook och Twitter men antalet vänner, gillare och följare är inte särskilt stort. Det är få som kommenterar eller delar vidare det vi skriver. Vi vet inte riktigt om det är värt jobbet.

Om svaret är nej är den här workshopen inget för er. Kanske behöver ni då något mer avancerat eller något mer grundläggande.

Men är svaret ja så kan vi ge er en helt ny syn på redaktionens närvaro i de sociala medierna. Både ett varför anpassat till era mål och behov och ett hur.

Efter en förmiddag i seminarieform är det dags att arbeta innovativt med er sociala medienärvaro i en workshop med resultatgaranti.