Redaktionell-utveckling-4

Foto: Social by JD Hancock CC BY

Grupputveckling

Testa din arbetsgrupp med Susan Wheelans Group Development Questionnaire! Då får ni besked om i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig och även tydliga svar på hur ni tillsammans kan utvecklas till ett högpresterande team där medarbetarna trivs och är effektiva.

GDQ är ett vetenskapligt väl validerat test. Det tar cirka en halv timme att introducera testet samt att göra det på internet.

Vi är certifierade att utföra testerna, analysera resultatet och föreslå åtgärder. Ofta kan gruppen arbeta vidare på egen hand, annars finns vi förstås till hands för stöd i den fortsatta processen.