sören smal

Sören Karlsson

Konsult och journalist
Inget lärande utan förändring! Under mina år som digital redaktionell chef i mediebranschen har jag sett, genomfört och omfamnat den kanske snabbaste förändring som medieorganisationerna hittills tvingats förhålla sig till – digitaliseringen. Jag hjälper individer, grupper och organisationer att ta sig an sitt eget förändringsarbete och  att starta en lärprocess.

De traditionella medierna möter formidabla utmaningar i och med framväxten av en mängd nya helt digitala aktörer och publikens förändrade beteende. Samtidigt är möjligheterna fler än någonsin, för de företag som kan att tolka det som händer i omvärlden, uppdatera sina mål och strategier och bygga en organisation som har viljan och förmågan att förändra sig.

Jag har en gedigen redaktionell bakgrund, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare, digitalchef och redaktionell utvecklingschef. I den nya digitala miljön krävs det att redaktionen och marknadssidan arbetar närmare varandra.

Jag har också utvecklat den affärsmässiga delen av min kompetens genom en Executive MBA-examen vid EFL/Lunds Universitet.