Omoss-2

Eva Åberg

Organisationskonsult & journalist

Jag tror på journalistikens fortsatt starka roll i samhället. Om vi tar chansen. Nu.

Jag tycker att det är fantastiskt att vara verksam just nu när den digitala utvecklingen går så hastigt och få uppleva alla de nya möjligheterna. Men alla håller inte med. Den snabba förändringstakten runt om oss skapar ofta osäkerhet inför de vägval allt det nya ställer oss inför. Det gäller såväl journalistik, organisation som affärsmodell.

I mitt arbete stöttar jag affärsledningar och redaktionella ledare i stora förändringsprocesser där det mesta omvärderas, utvecklas och förankras. Dessutom fyller jag på alla nivåer på kunskaperna i ledarskap, innovationsarbete och sociala medier. Jag leder också många workshops i utvecklings- eller förankringssyften.

Jag arbetar i en lång rad svenska mediehus sedan många år tillbaka. Jag jobbar också med ledningsgrupper och koncernledningar i flera internationella företag utanför mediebranchen i Sverige, Europa, Asien och USA och tycker att mitt arbete berikas från båda håll.

I innovationssammanhang använder jag min egen metod för idémöten och workshops: Idéraketen. Fram till idag har jag utbildat närmare 900 personer på fyra kontinenter i att själva facilitera möten med Idéraketen. 

Mina kunskapsområden kan sammanfattas i journalistik, organisationsutveckling och innovation.

Jag är certifierad att arbeta med Susan Wheelans Group Development Questionnaire™ som grund för ett utvecklingsarbete i ledningsgrupper och andra team.

Innan jag blev företagare arbetade jag 16 år i olika roller som ledare, programledare och reporter på bland andra Rapport på SVT, Nyheterna på TV4 och ICA-förlagets tidningar.