Omoss-albert

Albert Lannerstad

Organisationskonsult & digitalstrateg

Jag tror att vårt behov av kvalificerad journalistik ökar i det enorma utbud av information som vi har tillgång till idag. Samtidigt är god journalistik den bästa förutsättningen för ett starkt varumärke. Och med detta är det min övertygelse att vi kan addera nya intäkter till mediehusets kommersiella palett samtidigt som vi utvecklar de vi redan har.

Mina fokus är den digitala dialogen med våra målgrupper samt alla de affärsmöjligheter som våra nya beteenden och ett ständigt uppkopplat samhälle ger.

Som konsult har jag varit ansvarig för ett hundratal digitala projekt och rådgivare åt stora och små företag och organisationer. Jag har utbildat tusentals yrkesverksamma om möjligheterna med sociala medier och hur man kan dra nytta av dem för sin verksamhets nytta.

Tidigare har jag drivit och utvecklat företag inom digital kommunikation och besöksnäring som ledare, VD och i styrelser.

En stor del av min tid idag arbetar jag som ledningsstöd i frågor som rör organisation, ledarskap och strategi. Ofta ser jag strukturella lösningar samtidigt som jag har lång erfarenhet av att arbeta och leda medarbetare i förändringslägen.