Kulram

Cascade Library Chinese New year av Steven Depolo från http://ow.ly/NCBaV , CC BY

Vad kräver annonsörerna – och vad betyder det för oss?

Tidskrifter var länge det enda sättet för annonsören att nå specifika målgrupper som modeintresserade, inredningsfantaster eller golfspelare. Även förstatidningar hade länge mycket stark ställning på annonsmarknaden.

Nu går förändringarna går snabbt. I dag har annonsörerna massor av alternativ och de flyttar sina pengar från print i allt snabbare takt.

Anders Malmsten har tagit reda på vad svenska annonsörer kräver av mediehusen nu och i framtiden. Vad betyder den automatiska handeln programmatic för medieföretagen? Hur ser utvecklingenav native ut? Och hur fångar man bäst upp den explosiva tillväxten av webb-tv ur ett annonsperspektiv?

1-3 timmars semiarium kan med fördel kombineras med en workshop ledd av någon av våra professionella workshopledare för att arbeta fram vad en strategisk handlingsplan för hur ni ska gå stärkta in i framtiden.