vison5

Lighthouse by Bob Jagendorf, CC-A http://ow.ly/FbHI5

Tydlighet i målarbetet

Med tydliga formuleringar för mission, vision och mål är det lättare att nå fram.

Men det räcker inte med mål. Har vi inte formulerat hur de ska uppnås är det lätt att fastna vid startlinjen.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta fram formuleringarna tillsammans med ledningsgrupper inom såväl medier som i näringslivet samt att facilitera förankrande workshops bland medarbetarna.

Målen bryter vi tillsammans ner i i delmål och medarbetarna får i en workshop arbeta fram detaljerade handlingsplaner som tydliggör vad var och en ska bidra med för att mediehuset ska nå hela vägen fram till mål.