Mediehusutveckling-1

Sveriges Modernaste Mediehus

Vi vill gärna se din organisation ta steget till att bli Sveriges Modernaste Mediehus™. Här använder vi den kompetens som vi har byggt upp genom åren från redaktioner och annonsavdelningar samt ledningsgrupper och koncernledningar i medievärlden och näringslivet. Vi har arbetat både i Sverige och internationellt.

Processen bygger på tre grundtankar:

  • Alla delar i ett mediehus – ledning, redaktion, marknad och annons – måste arbeta efter samma strategiska mål och varje medarbetare bör omfattas av en aktiv verksamhetsplan där varje individ vet precis vad som förväntas av henne.
  • Att fördjupa journalistiken och utveckla den på alla plattformar är mycket viktigt för att vara i angelägen i målgruppen och stärka mediehusets varumärke.
  • Att arbeta med intäktsinnovation är centralt och möjligheterna till nytänk och goda affärer är oändliga.

Det här arbetet startar i ledningsgruppen för mediehuset eller i koncernledningen. Det unika med vår process är att vi arbetar i två parallella spår genom hela processen: redaktionell utveckling och affärsutveckling.

Hör av dig så berättar vi mer!