Kamerasikte

Camera operator setting up the video camera av jsawkins från http://ow.ly/NCFqd CC BY SA.

Strategi för satsning på rörligt

Rörligt innehåll på nätet kan förstås vara allt från kattklipp till Uppdrag Granskning. Att arbeta med video i mediemixen kan vara både utmanande och värdeskapande och det gäller att hitta fram till vad som är rätt just för er. 

Det är mycket tids- och kostnadseffektivt att låta en erfaren facilitator leda processen. Ni kommer att uppleva kraft och riktning i arbetet samt möten som levererar resultat varje gång.

Strategiarbete genomför vi oftast i en serie workshops där vi arbetar fram svar på frågor som exempelvis:

Var står ni idag?

Vilka är målen med er satsning?

Hur kan en innehållsstrategi för en hållbar webb-tv-satsning se ut?

Hur kan den kommersiella strategin se ut?

Vilken typ av innehåll kan möta publikens behov och intressen?

Hur kan den rörliga bilden integreras i redaktionens verksamhet på ett organisatoriskt smart och kostnadseffektivt sätt?

Arbetet mynnar ut i en tydlig strategi och konkreta handlingsplaner.