Mediehusutveckling-3

Foto: Small Conference Room by King of Ia CC BY-SA

Ledningsgruppsutveckling

En väl fungerande ledningsgrupp är det starka lok som varje organisation behöver.

Utifrån din grupps specifika behov skapar vi  förutsättningar för ett riktigt framgångsrikt ledningsarbete som ger genklang i hela organisationen.

Vi arbetar exempelvis med frågor som:

– Formella uppgifter: Vilka är de och hur är gruppens syn på dessa?

– Gruppens mål: Hur ska de formuleras för att bli tydliga, utmanande och realistiska?

– Perspektiv: I vilken roll deltar medlemmarna i ledningsgruppsarbetet?

– Lojalitet: Vad är innebörden för den här gruppen?

– Strategi: Vilka frågor ska hanteras här eller i andra forum? Och hur ska en framgångsrik strategi formuleras, förankras och följas upp?

– Agenda: Hur kan den förbättras för att effektivisera gruppens arbete?

– Spelregler: Framtagande och förankring.