Mediehusutveckling-4

Förankring bland medarbetarna

När ett beslut om förändring har fattats är förankringen bland medarbetarna av största vikt för att den ska nå ända fram.

I workshopform arbetar vi igenom vad besluten konkret innebär för var och en. Medarbetarna tar i grupparbeten fram fördelar med förändringen och listar sina farhågor. När problemen tas fram i ljuset och kläs i ord kan vi tillsammans lösa eller hantera dem. På så vis undanröjer gruppen gemensamt stötestenar och avancerar i sitt förändringsarbete.

Ett bra förankrande seminarium ger personalen känslan att de lyssnas på, ges ansvar att finna lösningar och förstås en riktig skjuts framåt i gruppens utveckling mot beslutade mål.