Redaktionell-utveckling-1

Foto: Use the right gear by Nina Matthews CC BY

FEL sida

Med kompetens från journalistik, organisation, affärsutveckling och innovation utvecklar vi alla nivåer i mediehuset.

Vi hjälper ledningar i koncerner och mediehus att arbeta strategiskt såväl som att utbilda medarbetare inom journalistik och ledarskap.

En lyckad målprocess involverar alla!

Målarbete för framgång.

Hur få personalen med i förändringen?

Verktygen får du här.

Läs mer

Strategi för rörligt

Handlingsplan för en viktig förändring.

Läs mer

Lönsam webb-TV-satsning?

Seminarium med workshop.

Läs mer

Nå ut till de yngre!

Från målgruppsanalys till handling.

Läs mer