Foto: Stranger #3 av d26b73Foto:  Stranger #3  av d26b73CC BY

Foto: Stranger #3 av d26b73CC BY

Utvecklande feedback

Boosta varandra!

Feedback är det snabbaste och mest effektiva sättet att dagligen utveckla såväl yrkesmässiga som sociala kompetenser i arbetsgruppen. Men för att det ska fungera väl måste det finnas kompetens om feedback både hos både den som ger och den som tar emot.

Efter en genomgång om feedbackens fördelar och fallgropar lär vi ut en metod som kallas Feedback med fyrdelat jagbudskap. Metoden syftar till att skapa ett lärande hos den som tar emot, inte en känsla av att bli bedömd.

Eftersom vi inte lär oss något om det är nervöst och obehagligt att få återkoppling så bygger metoden på omtanke om individen såväl som omtanke om verksamheten.

I de flesta medarbetarundersökningar som vi tar del av önskar sig medarbetarna mer feedback, som bekräftelse men också som ett tillfälle att lära och utvecklas. Behovet är stort. Medarbetarna på de arbetsplatser där vi fått arbeta med feedback har genomgått stora förändringar i sättet de talar med, istället för om, varandra.

Hör av dig till oss om du är intresserad!