29118908784_f0263a4496_z

Foto: Working Group on Digital Gender Divide av Walt Stoneburner CC BY

UGL

UGL eller Utveckling Grupp och Ledare är en av Sveriges allra mest efterfrågade utbildningar för alla som är intresserade av ledarskap, personlig utveckling och att utveckla sina relationer. Det unika med UGL är den upplevelsebaserade pedagogiken som innebär rikliga möjligheter till reflektion, ökad självkännedom, att prova nya beteenden och få feedback från andra.

Vad innehåller kursen?

UGL ger dig insikter om dig själv samt kunskap och färdighet att bli mer effektiv i ditt samspel med andra. Kursens mål är att du ska utveckla förmågor att bland annat:

  • kommunicera klart och rakt
  • ta emot och ge utvecklande feedback
  • förstå värderingars betydelse för samspel
  • konflikter och kommunikation
  • se gruppers utveckling och anpassa ledarskapet utifrån vad gruppen behöver
  • förstå känslors påverkan på eget och andras beteenden

 

Varför UGL?

Vi människor jobbar alltmer tillsammans i team, ofta utan solklara roller och behöver samarbeta för att nå resultat. Det är helt enkelt inte givet hur vi ska möta framtidens möjligheter och utmaningar och ofta behövs flera kompetenser för att hitta svaren. Det, i sin tur, kräver att vi är bra på att samarbeta. UGL ger dig möjlighet att utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare och därigenom din förmåga att samspela med andra på ett effektivt sätt.

Audiendo erbjuder UGL på både svenska och engelska i samarbete med Här och Nu Ledarskap. Aktuella kursveckor är:

UGL på svenska:

• Vecka 10, 6-10 mars

• Vecka 19, 8-12 maj

• Vecka 32, 7-11 augusti

• Vecka 43, 23-27 oktober

• Vecka 49, 4-8 december

UGL på engelska:

• April 3-7th

• May 29 – June 2nd

• October 9-13th

• November 20-24th

UGL är alltid fem dagar och våra kurser startar kl 10.30 på måndagen i aktuell vecka och slutar på fredagen kl 15.00.

UGL är en krävande kurs och förutsätter att deltagaren är i god psykisk balans. Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare. Det ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Vår kursplats Näsby Slott, i Näsbypark, ca 1,5 mil norr om Stockholm är mycket omtyckt av våra deltagare. Näsby Slott erbjuder en perfekt miljö för UGL med bra kurslokaler, utmärkt boende, god mat, vänlig service och en vacker miljö. Se gärna mer info om Näsby Slott på www.nasbyslott.se.

 

Kontakta oss om du vill veta mer!