William Wootton: 
Window, från http://bit.ly/22Ar2NM, CC-SA

Ny som chef

Trygg i nya rollen

Med kunskap om hur grupper utvecklas och om metoder för de vanligaste situationerna som du möter som ledare blir det både intressantare och roligare att vara chef.

Den här kursen vill ge dig en ökad förståelse för rollens olika delar samt några viktiga verktyg för den verklighet som du möter.

Kursen vänder sig till dig som hyst blivit chef eller som arbetat som chef några år men som känner att du saknar viktiga verktyg.

Ur innehållet:

 • Din roll och andras
 • Gruppers utveckling
 • Framgångsrik delegering
 • Motivationsstärkande arbete
 • Ledarskap anpassat efter situationen
 • Kommunikativt ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Att leda i förändring
 • Effektiva och kreativa möten
 • Coachning
 • Utvecklingssamtal
 • Att ge feedback som utvecklar dina medarbetare
 • Hantera konflikter
 • Vad innebär arbetsgivaransvar och hur påverkar det din roll?
 • Lagar du behöver känna till

Utbildningen ges i många anpassade format i olika längd.

Hör av dig till oss om du är intresserad!