Foto: Peter McConnochie: 
Sarah, från http://bit.ly/1pYwdZZ, CC-SA

Första viktiga ledarkursen

Leda utan att vara chef

Som teamledare eller projektledare utövar du ett ledarskap utan att ha ett direkt personalansvar. För att trivas och framgångsrikt leda gruppen mot uppsatta mål behöver du ha kloka verktyg för ditt arbete.

Under den här utbildningen får du tid att diskutera och reflektera över vad din roll som ledare egentligen innebär och hur du skaffar sig ett tydligt mandat att leda. Det handlar om hur du blir tydlig i din roll, dina budskap och om gruppens mål. Du får lära dig om olika personlighetstyper och hur du kan få det bästa ut varje medarbetare, hur du situationsanpassar ditt ledarskap, motiverar medarbetare, löser konflikter och om att ge coachning och feedback på ett konstruktivt sätt. Dessutom lär du dig att hålla effektiva möten.

Den här utbildningen vänder sig till alla som leder grupper utan att vara chef.

Utbildningen är sammanlagt fem dagar uppdelade 3+2 dagar och  ges ofta internt hos våra kunder. Kontakta oss idag så berättar vi mer!