Audiendo112

Coachning

Coachning är ett effektivt verktyg och en samtalsteknik. Det är en hjälp till självhjälp som får dina medarbetare att se målet tydligare och hjälper dem att växa och ta vara på sin egen inneboende kraft att nå sina mål. 

Under kursen kommer du att få både den teoretiska grunden och de praktiska erfarenheterna för att fungera som coach för dina kollegor.

Vem kan bli coach, då? Det är inte bara ledare som bör lära sig att coacha. Din organisation vinner på att alla lär sig tekniken för att tala hjälpsamt med varandra.