7124529889_892024bfd5_z

Foro: Thomas Wood, Pidgeons in formation, CC BY

Ledarskap för en god arbetsmiljö

Du som chef gör skillnad

Sedan 2016 vilar det ett allt stort ansvar på arbetsgivaren att skapa en god psykosocial miljö på arbetsplatsen har cheferna en nyckelroll.

Trygga, tydliga ledare som besitter metoder, verktyg och färdigheter i att skapa välmående grupper bidrar inte bara till verksamhetens mål utan i allra högsta grad även till medarbetarnas hälsa.

Del 1 – 3 dagar

 • Tydliga roller och tydligt arbetsinnehåll
 • Värdegrund och gott medarbetarskap
 • Ledarskap anpassat till situationen
 • Att möta olika personlighetstyper
 • Coachning
 • Feedback
 • Tydlig kommunikation
 • Lojalitet åt flera håll
 • Grupputveckling

Del 2 – 3 dagar

 • Konflikthantering
 • Förebyggande av och åtgärder vid kränkande beteende
 • Vision, mål och handlingsplaner
 • Förändringsledning
 • Delegering
 • Mindre stress i arbetsgruppen
 • Bättre möten
 • Utvecklingssamtal

Hör av dig till oss om du är intresserad!