2230862848_6b3f5283e8_b

Foto: Eric Schmuttenmaer, Broken glass at work, CC BY-SA

Hot och våld i arbetslivet 

1 dag

Idag är hot och våld en av de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsplatsolyckor i Sverige. Varje dag drabbas sex personer så pass allvarligt att de blir sjukskrivna. Ca 40 % av allt våld i samhället är arbetslivsrelaterat.

Arbetsgivare i Sverige ansvarar för hur våld och hot i arbetsmiljön kan förebyggas.

Genom ett bra bemötande, höjd riskmedvetenhet och en uppsättning verktyg gällande kroppsspråk och kommunikativt förhållningssätt kommer deltagaren efter utbildningen att ha en bättre förståelse för hur medarbetarna kan undvika händelser av detta slag framöver. De kommer även att vara bättre rustade i mötet med andra människor i obehagliga situationer.

Ur innehållet: 

• Att bemöta andra människor.

• Förståelse för kroppsspråkets betydelse.

• Grundläggande taktiskt och mentalt förhållningssätt.

• Förståelse för hur egna värderingar påverkar beteendet i mötet med andra.

• Nöd och nödvärnsregler.

• Att hantera efterreaktioner, det vill säga krishantering.

• Inventering av risker i den fysiska arbetsmiljön.

Förväntade effekter av utbildningen: 

Ökad trygghet i sin roll på arbetsplatsen.

Ökat säkerhetstänkande.

Bättre psykosocial arbetsmiljö.

Kunskap om risker i vardagsarbetet och hur man förhåller sig till dessa.

Kunskap och tillämpning av de valmöjligheter som finns i en växande hotfull och/eller otrevlig situation.

Minskad ekonomisk belastning för den enskilde såväl som för arbetsgivaren genom minskad eller kortare sjukfrånvaro.

Gemensamma styrdokument och rutiner.

Målgrupp 

Chefer, huvudskyddsombud, skyddsombud, arbetsmiljöombud i yrkesgrupper som har direkt kontakt med allmänhet, kunder eller patienter.

Utbildningen genomförs i samarbete med Søndergaard Consulting där den erfarne utbildaren är före detta polis.

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 22.01.56