stress

Foto: Eilig 252/365 37/52 av Dennis SkleCC BY-SA

Förebygga och hantera stress på arbetsplatsen

Välmående och bättre resultat går hand i hand

Stress är kroppens försvar när vi utsätts för påfrestningar på arbetsplatsen som exempelvis ett högt arbetstempo eller konflikter. De omedelbara reaktionerna av stress känner vi i kroppen som adrenalinpåslag, hjärtklappning och spända muskler.

Stress i lagom doser kan kännas stimulerande. Är den kortvarig och vi har möjlighet att återhämta oss behöver det inte vara farligt. Men när situationen känns övermäktig och vi inte har möjlighet att påverka vår situation eller chans till återhämtning kan vi bli sjuka av stress.

Att förebygga arbetsrelaterad stress är inte bara en fråga om arbetsbelastning. I den här utbildningen identifierar vi de vanligaste riskfaktorerna och tittar i första hand på hur stress kan förebyggas men även hur det ska hanteras när ohälsosam stress uppstår.

Efter utbildningen har deltagarna god koll på arbetsgivarens ansvar för och möjligheter att motverka arbetsrelaterad stress. Utbildningens innehåll är kopplat till Arbetsmiljöverkets nya regler från 2016.

Ur innehållet: 

Vad stress är och vilka uttryck det kan ta sig.

Effekter av kort- och långvarig stress.

Riskfaktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress.

Grundläggande resurser för att klara kraven i arbetet.

Vikten av tydlighet kring mål och roller.

Sociala faktorer.

Förändring.

Signaler att vara uppmärksam på.

Det förebyggande arbetet på arbetsplatsen: undersökning, riskbedömning, åtgärdsplan och uppföljning.

Hör av dig till oss om du är intresserad!

Arbetsmiljöverkets film om stress på jobbet: