13964652408_16aff13820_h

Foto: 5719 av Service Design Berlin, CC-BY

ARBETSMILJÖ & LEDARSKAP >>

Personal som mår bra presterar väl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär en långtgående skärpning av arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Audiendo har de utbildningar ni behöver för att leva upp till de nya kraven!

Är ni en privat arbetsgivare finns stora möjligheter att arrangera dessa utbildningar hos er helt utan kostnad. Hör av er till oss så sänder vi detaljerad information eller berättar mer!

Betydelsen av reglerna alla måste  följa:

1 Kunskapskrav

Alla ledare måste veta hur man förebygger och hanterar ohälsa och kränkande särbehandling.

2 Mål

Arbetsgivaren ska sedan tidigare ha tydliga mål för att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Nytt är att det även ska finnas mål och hälsoarbete angående den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

3 Tydlighet om arbetets innehåll

Det ska vara tydligt vilka mål verksamheten har och arbetsgivaren ansvarar för att varje medarbetare känner till vilka arbetsuppgifter de har, hur dessa ska utföras och vilket resultat som förväntas.

4 Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogen­heter en arbetstagare har inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

5 Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs för att motverka att arbetstiden och dess förläggning leder till hälsoproblem.

I en tid då arbetstagaren ständigt kan vara nåbar per telefon och genom uppkoppling i exempelvis mobilen, bör arbetsgivaren tydliggöra gränserna för att behålla kontrollen över arbetstidens förläggning.

Det finns krav på att arbetsgivaren ger möjligheter till återhämtning.

6 Kränkande särbehandling

Det måste finnas en tydlighet kring att kränkande särbehandling, som exempelvis mobbning, sexuella trakasserier och olika former av diskriminering, aldrig accepteras.

Dessutom ska det finnas rutiner för hur dessa situationer ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:

  • vem som tar emot information om att kränkande behandling förekommer.
  • vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

7 Starkt psykiskt påfrestande arbete

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetets­ uppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.