Utbildning-0

Foto: I went to my mum's today by Nina Matthews CC BY

Utbildningar

Vi levererar egentligen inte utbildningar. Vi levererar verklig förändring. För att kostnadseffektivt säkerställa det placeras utbildningsmoment  i ett större sammanhang med både förberedelser och uppföljningar.

Själva utbildningsdagarna är interaktiva och kräver en hel del av deltagarna men just det brukar ge varaktiga resultat. Dessutom vinnlägger vi oss att genomgående koppla det vi talar om till deltagarnas erfarenheter och vardag.

Utbudet av utbildningar på marknaden är enormt och det kan vara svårt att välja. Vårt råd till er är att välja en partner som inte bara undervisar utan som kontinuerligt arbetar med de verktyg och metoder som de förmedlar till deltagarna. Just det gör Audienos utbildare. Dessutom har vi egna erfarenheter från roller som ledare på de flesta nivåer och besitter alla god pedagogisk kompetens.

 

I partnerskap med utbildningsföretag går flera av våra kurser även som öppna utbildningar. Hör av dig om du är intresserad av en plats på någon av dem.

Feedback för utvecklingens skull!

Visa omtanke och utveckla både prestation, samarbete och team.

Läs mer

Kontakta oss!

Hör av dig till oss så får du mer information eller svar på dina frågor.

Läs mer