Tidigare uppdrag

Det här är kundprojekt som Audiendo och dess föregångare Medvind har genomfört. De som begärt sekretess, eller där vi finner att det ligger i kundens intresse att vi behandlar dem så, nämns inte med namn. 

Ett av världens största företag inom konsumentprodukter

Vi håller kontinuerligt utbildningen Creativity Tools and Facilitation of Idea Meetings för ledare i olika delar av världen. Hittills har vi hållit den i Singapore, USA och Schweiz, Finland och Brasilien och fler är på gång.

Svenskt mediehus 1

Här har vi arbetat fram en redaktionell verksamhetsplan utifrån det treåriga affärsmål som fanns. I en kaskadprocess lät vi redaktionsledningen konkretisera vad affärsmålen betydde för journalistik, målgrupper och organisation, satte delmål och gjorde handlingsplaner för tre år framåt. Vi utbildade även mellanchefer att ta processen vidare i sina grupper, med resultatet att alla redaktionsmedlemmar visste vilka aktiviteter de förväntades bidra med för att redaktionen skulle leverera in mot affärsmålen.

Kunden är ett av Sveriges mest utvecklingsinriktade mediehus. Medarbetarna ser tre år framåt istället för 24 timmar framåt och det gör stor skillnad.

Svenskt mediehus 2

Just nu utvecklar vi redaktionsledningen i ett stort mediehus. Vi hjälper också företaget i två stora parallella förändringsprocesser: en som handlar om digitalisering och en annan om en mycket stor omorganisation. Vi utbildar ledningsgruppen i förändring, leder workshops för processplanering och problemlösning samt ser till att processen förankras väl och går framåt.

Sveriges Tidskrifter

450 säljare vid tidskrifter och mediebyråer utbildas under hösten 2013 och våren 2014 i mötesmetoden Idéraketen™.

Vi har även arbetat med två grupper av mediasäljare i ett tidigare projekt, tillsammans med John Wilpers och Juan Señor från Innovation Media Consulting, i samma ämne som ovan.

Sveriges Television

Diverse ledarutbildningar under flera års tid.

Svensk koncernledning

Har arbetat i börsnoterad koncern med åtta företag för att processleda koncernledningens arbete med att formulera och förankra koncernens mission, vision och värdegrund.

Moderatorsuppdrag.

Storytelling.

Ledarstöd.

Ikea, London

Utbildning och workshop i hur storytelling kan användas i kreativa processer.

Världsledande konfektionsföretag

Facilitering av en rad workshops i samband med framtagandet av en ny organisationsstruktur.

Förankringsarbete.

Facilitering av utvecklingsarbete.

Kontinuerligt ledarstöd.

Utbildningen Att leda idéutveckling i flera omgångar.

Internationellt byggföretag

Formulerade strategi för en ettårig värdegrundsprocess på 40 stora arbetsplatser. Utbildade lika många chefer i värdegrund och facilitering av workshops. Tog fram kompendium, arbetsmaterial och körscheman för workshops för chefernas fortsatta arbete. Det omfattande uppdraget gjordes i partnerskap med Advantum Progress.

Svenskt mjukvaruföretag

Utbildade först mellanchefer i kursen Att leda idéutvecklingDärefter ledningsgruppen. Eftersom effekterna ansågs betydande valde företaget att utbilda varje medarbetare, cirka 350 personer.

Vi faciliterade även några heldagsevent utomlands där grupperna arbetade fram idéer till programvaror och telefonappar som senare realiserades.

En av landets stora fackliga organisationer

Ledningsgruppsutveckling.

Ledarstöd.

Stort arbetsklimatprojekt.

Organisationsöversyn av gemensamma stabsfunktioner, förändrings- och ledningsstöd.

Ny arbetsprocess för målstyrning och facilitering av workshops i målarbete.

Utbildning i feedback på alla landets kontor.

Ledarutbildning av landets alla kontorschefer och teamledare.

Framtagande av process för värdegrundsarbete.

Resultatet är en organisation som med mycket stor kraft rör sig framåt mot en mer trivsam och effektiv arbetsplats.

Talarforum

En stor mängd talaruppdrag om innovation och kreativa möten för företagets kunder.

Facilitering av workshops med fokus på innovation alternativt problemlösning.

Moderatorsuppdrag i flera sammanhang med 250-400 deltagare med debattledning, intervjuer, mm.

Sveriges kommunikatörer

Organisationen erbjuder kontinuerligt sina medlemmar Audiendos skräddarsydda kurser för kommunikatörer:

Att leda utan att vara chef.

Bli moderator – led egna event.

Svenskt exportföretag inom mode 

Facilitering av workshop om målgruppsförtydligande.

Svensk myndighet 1

Undervisning i förändringsprocess och facilitering.

Moderatorsuppdrag.

Umeå kommun

Ledarskapsutbildning.

Svensk myndighet 2

Ledningsstöd.

Verksamhetsutveckling.

Företagsuniversitetet

Facilitering av idéprocess på marknadsavdelningen.

Utbildningen Att leda idéutveckling för ledningsgruppen.

Moderatorsuppdrag på eventet Vidgade Vyer.

Impera 

Facilitering av workshop i samband med expansionsplanering.

Eventföretag

Ledarstöd till VD.

Facilitering av workshop för utveckling av nya produkter.

Oxelösunds och Nyköpings kommuner

Facilitering av ett antal workshops kring utvecklandet av besöksnäringen i regionen där vi faciliterade framtagandet av nya tjänster, paketeringar och reseanledningar.