Day 269: Students in the Leadership and Global Perspectives program discussing their research topics

Foto: Day 269 av Loren Kerns CC BY

Värdegrundsarbete

En stark gemensam värdegrund klargör vad som är ok och inte ok i våra relationer internt såväl som externt. En tydlig värdegrund skapar goodwill hos de vi kommer i kontakt med och stärker vårt varumärke och vår attraktionskraft som arbetsgivare. Men framför allt är det så mycket lättare att verka som medarbetare i en organisation där värdegrunden är tydlig.

Utifrån den kan varje arbetsgrupp utarbeta sina egna spelregler och det blir lättare att ge feedback eftersom gruppen har en gemensam referensram.

Med en levande värdegrund blir det också lättare att fatta känsliga beslut.

Vi hjälper er gärna att lägga upp processen för hur ett värdegrundsarbete kan se ut i just er organisation så att den verkligen ger effekt. Men också hur värdegrunden sedan ska hållas levande framöver. Vi bistår även med eventuell kunskapspåfyllnad, material och facilitering av workshops.