Bakgrund 2

Framtidssäkra din organisation

Vi kan redan se många tecken på de megatrender som kommer definiera framtidens samhälle. De organisationer som aktivt försöker dessa snabba förändringar i omvärlden kommer att vara bättre rustade att möta utvecklingen med nya produkter, tjänster och en bättre anpassad organisation.

Audiendo hjälper din organisation att bli framtidsberedd. Vi applicerar internationell forskning och använder en serie metoder för att förstå och göra välgrundade antaganden om framtidens samhälle och hur det påverkar din bransch. Genom att göra hela ledningen delaktiga i alla steg – research, analys, skapa scenarier för framtiden – skapas engagemang och förankring i arbetsgruppen. Och en tydlig riktning i dess fortsatta utveckling.

För att resultatet ska bli användbart krävs det flera heldagsworkshops med framför allt ledningen. Dessutom att ledningsgruppens medlemmar individuellt avsätter en dag till intervjuer, bearbetning av dessa, eventuell ytterligare kunskapssökning i medier samt reflektionstid.