28257256940_318ec718f9_z

Foto: frames av d26b73 CC BY

Organisationsutveckling i flera steg

Ser du möjligheter att utveckla effektiviteten i din organisation men vet inte var du ska börja? Audiendo kan hjälpa dig att identifiera möjligheterna till utveckling och erbjuda insatser anpassade till din organisations unika potential.

Våra insatser brukar omfatta ett, flera eller alla de steg som beskrivs i korthet här:

Analys

Genom intervjuer eller genom en medarbetarundersökning skapar vi en tydlig bild av nuläget. Analysen ger svar på den underliggande problematiken i organisationen och vad som krävs för att lösa den.

Mål & strategiarbete

Tillsammans sätter vi mål och en tidsplan för vår insats och slår fast vilka aktiviteter som krävs för att nå dit. Här möts vår kompetens inom ledar- och organisationsutveckling med din kunskap om de speciella förutsättningar som gäller i er verksamhet.

Utveckling

I den här fasen arbetar vi med förändringarna tillsammans med lednings- och arbetsgrupper. Vi genomför förankrande workshops och skräddarsydda utbildningsinsatser.

Omställning

Förändringarna genomförs och nya rutiner och arbetssätt syns i vardagen. Färdigheter som feedback och coaching hos medarbetarna stödjer förändringen.

Processäkring

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp utvecklingen på alla nivåer. Vi erbjuder enkla metoder och stöd i detta.

Ledarstöd

Parallellt med den utveckling som sker kan era ledare få handledning och utbildning av oss efter behov.

Målanalys

I slutet av processen är det dags att analysera framgångarna, fira och formulera det som eventuellt är kvar att göra.