CC: Under the light av Dragan Brankovic http://bit.ly/2e4ccNv

Foto: UnderTheLight av d26b73 CC BY

Tomorrow: Förändringsresan

Hela vägen i mål

Vid fusioner, omfattande omorganisationer eller andra stora förändringar av mål och verksamhet sätts ledarskapet på prov.  Audiendo är en trygg och innovativ partner i processen. Våra insatser kan se väldigt olika ut men omfattar ofta:

  • Professionellt faciliterade workshops i ledningsgruppen för att tydliggöra förändringens mål och strategi.
  • Workshops kring problemlösning, innovation eller planering.
  • Ledarutveckling.
  • Utbildning i förändringsledning av nyckelpersoner som ska leda andra.
  • Förankrande workshops för medarbetare där vi arbetar med problemlösning och vad som kommer att krävas av var och en för att nå hela vägen fram.
  • Handledning till nyckelpersoner i förändringen.