vison5

Foto: Lighthouse av Bob Jagendorf CC BY

Mission, vision och mål

Med tydlig mission, och med vision och mål är det lättare att nå fram. Vi har lång erfarenhet och metoder för arbeta fram formuleringar för dessa tillsammans med ledningsgrupper, samt att facilitera förankrande workshops bland medarbetarna.

Men det räcker inte med mål. Har vi inte formulerat hur de ska uppnås är det lätt att fastna vid startlinjen.

Målen bryter vi tillsammans ner i i delmål och medarbetarna får i en workshop arbeta fram detaljerade handlingsplaner som tydliggör vad var och en ska bidra med för att er organisation ska nå hela vägen fram till mål.