25630731741_014018eca1_k

Foto: Broadband Commission av ITU Pictures CC BY

Ledningsgruppsutveckling

Utifrån ledningsgruppens specifika behov skräddarsys insatsen för att skapa förutsättningar för ett riktigt framgångsrikt ledningsarbete som ger genklang i hela organisationen.

Vi kan exempelvis arbeta med frågor som:

– Formella uppgifter: Vilka är de och hur är gruppens syn på dessa?

– Gruppens mål.

– Perspektiv:  I vilken roll deltar medlemmarna i ledningsgruppsarbetet?

– Lojalitet: Vad är innebörden av detta ord för denna grupp?

– Strategi: Vilka frågor ska hanteras här eller i andra forum? Och hur ska en framgångsrik strategi formuleras, förankras och följas upp?

– Agenda: Hur kan den förbättras för att effektivisera gruppens arbete?

– Mötesmetodik: Effektiva och kreativa möten.

– Spelregler: Framtagande och förankring.