25630731741_014018eca1_k

Foto: Broadband Commission av ITU Pictures CC BY

Tomorrow: Ledningsgruppsutveckling

Styrka i toppen

Utifrån ledningsgruppens specifika behov skräddarsys insatsen för att skapa förutsättningar för ett riktigt framgångsrikt ledningsarbete som ger genklang i hela organisationen.

Ofta träffar vi väl fungerande ledningsgrupper som behöver rusta sig för att arbeta i en allt snabbare förändringstakt med ökade krav på omvärldskoll.

Ibland träffar vi ledningsgrupper som behöver bli ett starkare team tillsammans.

Vanligt är även att man behöver arbeta igenom själva grundförutsättningarna för ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete.