Grupputveckling

Varje team går igenom olika faser på sin väg mot den mogna arbetsgruppen med hög effektivitet, bra samarbetsklimat och produktivitet.

Ofta blir vi inkopplade i grupper som hamnat i en turbulent fas. Då känns det bra att kunna berätta att det är en fas som alla grupper måste ta sig igenom för att nå de högre faserna. Här är det viktigt att kunna ge gruppen en tydlig bild av vad den behöver arbeta med för att komma vidare.

Ibland är det lämpligt att testa grupper med Susan Wheelans Group Development Questionnaire, GDQ. Det gör att vi kan ge ett precist och väl motiverat besked om i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig. Testet ger även tydliga svar på hur ni tillsammans kan utvecklas till ett högpresterande team där medarbetarna trivs och är effektiva.

GDQ är ett vetenskapligt väl validerad test som bygger på Wheelans IMDG eller Integrated Model of Group Development. Modellen har de senaste åren kommit att ersätta FIRO i moderna ledarutbildningar. Det tar cirka en halv timme att introducera testet samt att göra det på internet.

Vi är certifierade att utföra testerna, analysera resultatet och föreslå åtgärder. Därefter kan gruppen arbeta vidare på egen hand eller så finns vi förstås till hands för stöd i den fortsatta processen.

Vi är också erfara att arbeta med konfliktmedling.