DayDreaming

Foto: DayDreaming av Niko Si, CC BY SA

Tomorrow: Globala megatrender & vi

Omvärldskoll

Allt händer inte plötsligt. Det går att påvisa stabila globala trender som alltmer kommer påverka våra verksamheter och våra liv. De kallas för megatrender. Några av dem känner du redan till, som klimatförändringen och den åldrande befolkningen i världen, men det finns fler.

Boka en framtidsdag för ledningsgruppen eller hela personalen där vi börjar med en djupare genomgång av de megatrender som är relevanta för er. Därefter arbetar vi fram olika framtidsscenarier för er verksamhet kopplat till en eller flera megatrender.

En naturlig fortsättning är att arbeta med våra innovationsverktyg för att undersöka framtidens affärsmöjligheter just för er.