Tomorrow: Framtidsutmaningen

Våga byta sida för en dag!

Det här är en utmaning för er som vågar ställa invanda sanningar på ända.

Vi har förberett för att ni ska kunna bege er ut till er målgrupp i deras verklighet. På det sättet får ni syn på så mycket mer än om de hade svarat på frågor i ett formulär. Ni observerar och ställer frågor. Kanske filmar ni också för att få en sann bild av hur det sammanhang ni verkar i ser ut idag och i morgon.

Ni kommer att få svar på frågor som:

  • Hur ser sammanhangen ut där målgruppen lever eller verkar?
  • Hur ser de på framtiden?
  • Vilka behov har de, egentligen? Nu och längre fram?
  • Vad är inte tillgodosett idag?
  • Vilka förändringar känner de att de är en del av?
  • Hur interagerar de med er, era produkter och tjänster?
  • Vilka av målgruppens nuvarande och kommande utmaningar skulle ni kunna lösa?

Beroende på era behov kan vi även se till att ni får intervjua experter och ibland även konkurrenter.

När ni återvänder är det verkstad där vi sammanställer och drar slutsatser utifrån insamlat material. Sedan arbetar vi tillsammans fram hur ni kan använda bilden ni fått för att utveckla er egen verksamhet.

Framtidsutmaningen är en rejäl ögonöppnare. Resultatet blir en handlingsplan för att möta den kontext som ni verkar i på ett offensivt och innovativt sätt.