Foto:

Foto: img_0006 av the.houz CC BY

Chefsrekrytering

Den bör vara kompetensbaserad och ska ge den sökande såväl som arbetsgivaren tillräckligt med information om varandra gällande arbetsuppgifter, kollegor, ledarstil, värderingar, kultur, framtida utveckling och utmaningar. Det ger ett gott underlag för att fatta beslut om framtida samarbete.

En felaktigt rekrytering kan bli kostsamt för såväl arbetsgivare som den nyanställde.

Rekryteringsprocessen delas in i 3 faser:

Attrahera: Vi utformar en väl genomtänkt kravprofil som stöd i processen. En ny medarbetare kan vara ett fantastiskt förändringsverktyg men då gäller det att göra en korrekt analys om nuläget såväl som om framtiden.

Selektera: Urvalsprocessen behöver anpassas efter aktuell tjänst. Djupintervjuer kan kompletteras med olika tester och situationsanpassade scenarier. Viktigt är att komma så nära verkligheten som möjligt och komma bort från alla vackra ord.

Referenstagningen ska säkerställa att det som framkommit i processen stämmer bra med tidigare arbetsgivares uppfattning och kan också ligga till grund för intervjufrågor.

Integrera: En bra introduktion är mycket viktig för att få den nyanställda att känna sig väl mottagen. Ett väl förberett välkomnande är nödvändigt för ett fortsatt gott samarbete.

Audiendo kan hjälpa till med hela eller delar av rekryteringen. Vi anpassar processen efter tjänsten som ska tillsättas och de utmaningar som finns idag och i framtiden. Vi hjälper även till med att skapa interna processer för rekrytering. Vi coachar också rekryteringsansvariga i att bli ännu tryggare och skickligare i sin roll.