Omoss-albert

Albert Lannerstad

Organisationskonsult och ledarutvecklare

Jag har drivit och utvecklat företag och organisationer inom digital kommunikation och besöksnäring .

En hel del av min tid arbetar jag som ledningsstöd i frågor som rör organisation, ledarskap och strategi. Eftersom jag har lång erfarenhet av att arbeta och leda medarbetare i förändringslägen ser jag ofta strukturella lösningar. Just förändring är det som driver mig och jag har bildat och utvecklat såväl bolag som samarbeten av olika slag.

Jag har en bakgrund som chef och VD för flera hotell och ett snabbväxande webbkommunikationsföretag. Jag har flera styrelseuppdrag, är UGL-handledare och handledare till chefer.