forandringsprocess-2

Förankring

När beslut har fattats är förankringen bland medarbetarna av största vikt för att förändringen ska nå ända fram. Det gäller att avancera medarbetarna från förnekelse och ifrågasättande till att arbeta konstruktivt med de hinder eller frågor de ser framför sig.

Ett lyckat seminarium innehåller bakgrund, nuläge och en tydlig framtidsbild.

I workshopform arbetar vi igenom vad besluten konkret innebär för var och en. Medarbetarna sätter i grupparbeten fingret på alla fördelar med förändringen och även alla svårigheter som de ser. De senare får de i uppgift att arbeta vidare med under dagen. Problemen måste fram i ljuset så att vi kan lösa eller hantera dem och avancera i förändringsarbetet.

Ett förankrande seminarium ger kraft och en riktig skjuts framåt i gruppens utveckling mot beslutade mål.

I våra seminarier arbetar vi bland annat med metodstödet Idéraketen®.