8491906852_a1224b5e0d_k

Foto: H-B-Stiftung av Stephan Röhr / CC BY

Publicist, javisst!

1 dag

De traditionella medierna försvagas när tidningsredaktionerna krymper. Samtidigt börjar många företag och organisationer kommunicera direkt med sina målgrupper med allt mer avancerat innehåll.

Med större möjligheter följer förstås ökat ansvar och det får praktiska, etiska, tekniska och inte mist strategiska konsekvenser. Kommunikationsavdelningarna exponeras nu för många av de överväganden som tidigare var förbehållna redaktioner på tidningar, radio och tv. Nya frågor om trovärdighet, ansvar och gränser måste ställas. Och hur hanterar man relationen med traditionell media, när man själv agerar allt mer som en riktig publicist?

Under kursen går vi på djupet med hur förändringarna påverkar kommunikatörer och deras roll i det publicistiska ekosystemet. Vi lyfter oss från det praktiska och ägnar en heldag åt kommunikationsavdelningen som en publicistisk organisation.

Bland annat diskuterar vi varför det behövs en publicistisk strategi och hur kan en sådan se ut. Vi tittar på lagar och regler en publicist måste ha koll på och utmaningarna för en ansvarig utgivare i en multikanal-värld. Under kursen kommer vi att arbeta med riktiga publicistiska case.

Ur kursinnehållet:

  • Metoder för omvärldsanalys.
  • Lagar & regler för publicister
  • Trovärdighet och ansvar
  • Relationen med traditionell media idag
  • Analys av kanaler och plattformar för den som vill nå sin målgrupp direkt.
  • Publicistisk strategi

 

Information och anmälan